Informele Defensieraad in Zagreb

De vaste commissie voor Defensie voert op dinsdag 3 maart een algemeen overleg met de minister van Defensie over de inzet van Nederland tijdens de informele EU-Defensieraad op 4 en 5 maart in Zagreb. De Raad begint op 4 maart met een werkdiner waarin de ministers van Defensie zullen spreken over de operationele prioriteiten die zich voordoen op het veiligheidsterrein en over welke inzet nodig is om internationale stabiliteit te bevorderen. Naar verwachting zal met name worden ingegaan op Libië, Mali en de bredere Sahel. Op 5 maart start de Raad met een bespreking over het nog te ontwikkelen strategisch kompas, waarin de politieke ambities en prioriteiten van de EU op het terrein van het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) voor de komende jaren moeten worden geconcretiseerd en geactualiseerd. De Raad wordt afgesloten met een bespreking over de strategische evaluatie van PESCO die dit jaar zal plaatsvinden. Tijdens een informele Raad vindt geen besluitvorming plaats.

03/03: Algemeen overleg Informele Defensieraad d.d. 4 en 5 maart 2020