Informele EU-defensieraad over toekomst defensiesamenwerking

Op 30-31 januari 2019 komen de ministers van Defensie van de EU-lidstaten in Roemenië bijeen voor een informele EU-Defensieraad. De vaste commissie voor Defensie bespreekt de Nederlandse inzet voor deze Raad tijdens een algemeen overleg met de minister van Defensie op donderdag 24 januari 2019.

Hoewel er op deze informele Raad geen besluiten worden genomen staat er een belangrijk thema op de agenda, namelijk de toekomst van Europese defensiesamenwerking. De ministers van Defensie zullen hierbij van gedachten wisselen over de stand van zaken in de implementatie van de defensie onderdelen van de EU Global Strategy, hoe de komende jaren meer coherentie tussen de verschillende defensie-initiatieven kan worden bereikt en hoe om te gaan met de uitdagingen die technologische innovatie op het terrein van defensie met zich meebrengen. Tijdens een werkdiner zullen de ministers van Defensie ook spreken over het thema vrouwen, vrede en veiligheid, dat een prioritair aandachtsgebied is voor de EU, NAVO en de VN.

24/01: Algemeen overleg Informele EU-defensieraad 30 en 31 januari 2019