J&V-woordvoerders bespreken migratie naar Europa

Op 6 maart is er een periodiek algemeen overleg over de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken met staatssecretaris Harbers. In Brussel zal gesproken worden over samenwerking met Noord-Afrikaanse landen, hervorming van het Europees asielstelsel en ontscheping van bootvluchtelingen in Europa. De migratiewoordvoerders zullen de staatssecretaris bevragen over de Nederlandse inzet.

In het algemene deel van de JBZ-raad zal onder meer over de verordening en richtlijn toegang tot elektronisch bewijs (“e-evidence”) gesproken worden, over een Commissiemandaat om met de VS te onderhandelen over grensoverschrijdende toegang tot elektronisch bewijs en over de stand van zaken betreffende de oprichting van het Europees Openbaar Ministerie waarvoor binnenkort de hoofdaanklager aangewezen zal worden.

05/03: Algemeen overleg JBZ-Raad van 7 en 8 maart 2019
06/03: Algemeen overleg JBZ-Raad van 7 en 8 maart 2019 (deel asiel- en vreemdelingenbeleid)