Kabinetsappreciatie inzake het Witboek over buitenlandse subsidies op de interne markt

De Europese Commissie heeft op 17 juni 2020 het Witboek buitenlandse subsidies op de interne markt gepresenteerd (COM (2020) 253). Hierin stelt de Commissie dat buitenlandse subsidies moeten worden aangepakt omdat deze het gelijke speelveld op de interne markt lijken te ondermijnen. Het doel van het witboek is om een brede discussie op gang te brengen met de lidstaten, het Europees Parlement en andere belanghebbenden zoals de industrie, sociale partners, maatschappelijke organisaties en onderzoekers. Conform de met het kabinet overeengekomen procedure voor reacties op witboeken geldt een voorhangprocedure van 30 dagen voor de Kamer om te reageren op de kabinetsappreciatie. In de kabinetsappreciatie geeft het kabinet aan het witboek te verwelkomen en uit te kijken naar de wetgevende voorstellen op dit terrein. Het kabinet zal de inbreng van de Kamer in overweging nemen bij het vaststellen van de definitieve reactie op deze consultatie die namens Nederland aan de Commissie zal worden gestuurd voor de deadline van 23 september aanstaande. De Kamer zal deze definitieve reactie ook ontvangen.

11/09: Schriftelijk overleg Witboek buitenlandse subsidies op de interne markt