Kamer debatteert over Europese top

Op woensdag 23 september is het plenaire debat gepland met minister-president Rutte ter voorbereiding op de Europese Raad van 24-25 september in Brussel. Deze EU-top staat in het teken van economie en buitenlandpolitiek. Wat het eerste onderwerp betreft buigen de regeringsleiders zich over het versterken van de Europese interne markt en het tegengaan van handelsbelemmeringen en oneerlijke concurrentie zoals door ongerechtvaardigde staatssteun.

Op het geopolitieke vlak zullen de regeringsleiders spreken over de relatie tussen EU en China. Enerzijds is China een belangrijke handelspartner van de EU en een invloedrijke speler om het multilateralisme in de wereld te vergroten, anderzijds heeft de EU zorgen over de bescherming van rechten en vrijheden van burgers in het land.

Ook de ontwikkelingen in de Oostelijke Middellandse Zee hebben de aandacht van de regeringsleiders. In die regio is deze zomer een gespannen situatie ontstaan door de Turkse proefboringen naar gasvelden in de economische zones van Griekenland en Cyprus.

Tot slot zal de Europese Raad hoogstwaarschijnlijk ook spreken over de situatie in Wit-Rusland (Belarus) en het opleggen van sancties aan bepaalde functionarissen in het land. Deze kwestie is doorgeschoven naar de Europese Raad, omdat de ministers van Buitenlandse Zaken in de Raad Buitenlandse Zaken geen overeenstemming wisten te bereiken over het opleggen van sancties.

23/09: Plenair debat Europese Top dd 24-25 september 2020