Kamer debatteert over voorstel over Europa in de Grondwet

Op het plenaire schema staat op woensdag 9 december de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel van Rob Jetten en Kees Verhoeven (beiden D66) om het Nederlands lidmaatschap van de EU in de Grondwet te verankeren. Daarnaast stellen zij voor om in de Grondwet op te nemen dat per wet moet worden geregeld hoe de Eerste en Tweede Kamer betrokken worden bij belangrijke Europese politieke besluitvorming. Als het voorstel wordt aangenomen, zal het worden behandeld door de Eerste Kamer. Als ook de senaat akkoord is, kan de procedure voor tweede lezing starten. Dan moeten er wel eerst verkiezingen zijn geweest.

09/12: Initiatiefwetsvoorstel Jetten/Verhoeven