Kieswet aangepast voor eventuele vertraging in Brexit

Omdat rondom het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de EU nog veel zaken onzeker zijn, worden door het kabinet voorbereidingen getroffen voor verschillende scenario’s. Een van de gevolgen van de Brexit is een andere samenstelling van het Europees Parlement. De Nederlandse delegatie zal dan van 26 naar 29 zetels worden uitgebreid. Als de Brexit vertraging echter oploopt en pas na de Europese Verkiezingen van mei volgend jaar zou plaatsvinden, levert dat een probleem op met de huidige kieswet. De extra zetels kunnen namelijk pas worden toegekend, als de Brexit definitief is. Er zijn nu echter geen regels voor het toekennen van extra zetels gedurende de zittingstermijn van een vertegenwoordigend orgaan.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft daarom een aanpassing van de kieswet voorgesteld, teneinde dit potentieel euvel te voorkomen. Het wetsvoorstel dat tot deze oplossing strekt, is op 7 september jl. bij de Tweede Kamer ingediend. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken zet deze week de eerste stap in de wetsbehandeling met de schriftelijke ronde. Fracties kunnen daartoe hun vragen en opmerkingen bij deze wet tot uiterlijk 18 oktober 14.00uur indienen.

18/10: Inbreng schriftelijk overleg