Kieswet alvast aangepast voor eventuele vertraging in Brexit

Omdat rondom het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de EU nog veel zaken onzeker zijn, worden door het kabinet voorbereidingen getroffen voor verschillend scenario’s. Een van de gevolgen van de Brexit is een andere samenstelling van het Europees Parlement. De Nederlandse delegatie in het EP zal dan van 26 naar 29 zetels worden uitgebreid. Als de Brexit echter vertraging oploopt en pas na de Europese Verkiezingen van mei volgend jaar zou plaatsvinden, levert dat een probleem op met de huidige kieswet. De extra zetels kunnen namelijk pas worden toegekend, als de Brexit definitief is. Er zijn nu echter geen regels voor het toekennen van extra zetels gedurende de zittingstermijn van een vertegenwoordigend orgaan. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft daarom een aanpassing van de Nederlandse kieswet voorgesteld, teneinde dit potentieel euvel te voorkomen. Het wetsvoorstel dat tot deze oplossing strekt, is op 7 september 2018 bij de Tweede Kamer ingediend. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft de schriftelijke voorbereiding van dit wetsvoorstel onlangs afgerond. Aankomende week zal de plenaire behandeling naar verwachting plaatsvinden.  Deze behandeling wordt gecombineerd met enkele andere voorstellen tot wijziging van het kiesrecht. 

15/11: Plenair debat wijziging van de Kieswet