Met verkiezingen in zicht, nog geen langdurige oplossing migratie

In december komen de lidstaten op ministers- en daarna op regeringsleidersniveau bijeen om het opnieuw te hebben over migratie. Een groot aantal voorstellen is in de afgelopen jaren gelanceerd, variërend van een Europese grenswacht, tot regels over opvang en procedures bij terugkeer. Over een groot aantal van deze voortellen hebben de lidstaten nog geen akkoord met elkaar gesloten. Ook de onderhandelingen met het Europees Parlement verlopen stroef. Op woensdag 5 december debatteert de commissie J&V met staatssecretaris Harbers over de stand van zaken rondom migratie en over de vraag wat wel wordt gedaan.

Het justitiedeel van de JBZ-Raad staat deze sessie in het teken van besluitvorming over meerdere grote dossiers. Allereerst wordt na twee-en-half jaar gestaag onderhandelen beoogd een akkoord te bereiken op de Verordening Brussel II-bis inzake de wederzijdse erkenning van familierechtelijke beslissingen. Bijzonder aan dit dossier is dat aan Raadszijde sprake is van besluitvorming bij unanimiteit en dat voor de Staten-Generaal instemmingsrecht geldt. Twee andere in het oog springende dossiers die voor een akkoord op de agenda van de Raad staan betreffen een verordening betreffende het grensoverschrijdend  bewaren en overdragen van elektronisch bewijsmateriaal (“e-evidence”) en een verordening ter voorkoming van verspreiding van terroristische online content. Beide dossiers zijn in hoog tempo behandeld aan de zijde van de Raad in de hoop nog tijdens de volgend jaar aflopende zittingsperiode van de Commissie Juncker tot een akkoord met het Europees Parlement en de Europese Commissie te komen.

05/12: Algemeen overleg JBZ-Raad d.d. 7 december 2018