MFK, Rechtsstaat in Polen en Brexit besproken

Op dinsdag 11 september leveren de woordvoerders Europese Zaken inbreng tijdens een schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over de Raad Algemene Zaken op 18 september aanstaande.

Onderwerpen die zullen worden besproken zijn een eerste oriënterend debat over de nieuwe Europese begroting, het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 en de rechtsstaat in Polen in het kader van de Artikel 7-procedure.

In EU-27 verband zullen de ministers tijdens de Raad Algemene Zaken spreken over de onderhandelingen naar aanleiding van de kennisgeving door het Verenigd Koninkrijk uit hoofde van artikel 50 VEU.

11/09: Schriftelijk overleg over de Raad Algemene Zaken op 18 september 2018