MFK-voorstellen in schriftelijk overleg

De woordvoerders Financien overleggen op woensdag 26 september  schriftelijk met de minister over de recente Meerjarig Financieel Kader (MFK)- voorstellen voor de oprichting van een Hervormingsondersteuningsprogramma en tot vaststelling van het Invest EU-programma. 
Het eerste programma is gericht op het verbeteren van de vaak achterblijvende implementatie van structurele hervormingen in lidstaten, met name zoals geïdentificeerd in het Europees Semester. Het Invest EU-programma bouwt voort op de ervaringen met onder meer het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) onder het huidige MFK 2014–2020 waarbij middels garanties vanaf de EU-begroting (via vooral de Europese Investeringsbank) middels een hefboomeffect extra private investeringen worden gegenereerd.

26/09: Inbreng schriftelijk overleg fiches inzake Meerjarig Financieel Kader