Migratieministers denken na over tijdelijke oplossingen in Boekarest

Op woensdag 6 februari overlegt de commissie Justitie en Veiligheid met de betreffende bewindspersonen over de agenda van de JBZ-Raad op 7 en 8 februari.

Tijdens de aankomende bijeenkomst van migratieministers op 7 en 8 februari 2019 zal Eurocommissaris Dmitri Avramopoulos een tijdelijke regeling presenteren om van de huidige boot-voor-boot benadering af te stappen. Na de verkiezingen wordt dan weer verder gepraat over een permanente regeling.  Sinds het uitbreken van de migratiecrisis in 2015 wordt er in Europa gesproken over een permanente regeling voor de verdeling van vluchtelingen. Hoewel Europese regeringsleiders en EU-voorzitter Donald Tusk al verschillende toppen aan deze problematiek gewijd hebben, is er geen oplossing in zicht. Tot aan de Europese verkiezingen van mei 2019 worden geen doorbraken verwacht..

De justitieministers spreken tijdens de JBZ-Raad over E-evidence. In december werd een mandaat bereikt voor de onderhandelingen met het Europees Parlement, nu moet nog gewerkt worden aan de bijbehorende richtlijn voor de aanwijzing van juridische vertegenwoordigers van webserviceproviders. Ook zal een discussie plaatsvinden over de versterking van samenwerking op het vlak van contraterrorisme aan de hand van een resolutie die een tijdelijke commissie van het Europees Parlement daarover heeft opgesteld. Een ander onderwerp waarover met de minister gesproken zal worden betreft het dossier Interoperabiliteit van JBZ-databanken waarover mogelijk in februari een definitief akkoord tussen Raad en Europees Parlement zal worden bereikt.

06/02: Algemeen overleg Informele JBZ-Raad Boekarest op 7 en 8 februari 2019