Nederlandse inzet EU-Defensieraad

Op donderdag 15 november debatteert de vaste commissie voor Defensie met de minister van Defensie over de Nederlandse inzet in de EU-Defensieraad die op 19 en 20 november zal plaatsvinden in Brussel. Op de agenda van deze Raad staan drie onderwerpen: veiligheid en defensie, EU-NAVO samenwerking en Gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid GVDB missies en operaties. Het agendapunt over veiligheid en defensie wordt samen met de ministers van Buitenlandse Zaken besproken.

Naast de agenda van de Raad zal de commissie ook met de minister van gedachten wisselen  over het Franse initiatief voor een European Intervention Initiative en de inzet van snelle reactiemachten in 2019.

15/11: Algemeen overleg EU-Defensieraad