Onderwijs- en Cultuurraad over gevolgen van corona

Op 30 november en 1 december a.s. zal, wegens de COVID-19 pandemie, de geplande OJCS-Raad niet in fysieke maar in digitale vorm doorgang vinden. De videoconferentie over het onderwijsdeel zal plaatsvinden op 30 november en de videoconferentie over het cultuur/AV (-audivisueel en mediabeleid-) -deel op 1 december. Een aantal voorgenomen besluiten, over het aannemen van een Raadsaanbeveling over beroepsonderwijs en Raadsconclusies over digitaal onderwijs, over het waarborgen van een vrij en pluralistisch mediasysteem en over gendergelijkheid op het gebied van cultuur, zullen niet door de OJCS-Raad zelf, maar door het voorbereidende Comité van Permanente Vertegenwoordigers (Coreper, waarin de EU-ambassadeurs uit alle EU Lidstaten in vertegenwoordigd zijn) worden afgedaan.

De Onderwijs- en Cultuurministers zullen wel zelf nog een beleidsdebat voeren over de Europese onderwijsruimte 2025, waar de Europese Commissie op 30 september jl. een mededeling over heeft aangenomen. Een ander ministerieel debat zal gaan over de gevolgen van COVID-19 op de cultuur- en mediasector. Ook wil het Duitse EU-voorzitterschap en marge van de videoconferentie de Verklaring van Osnabrück – alsnog vaststellen. Deze verklaring zou eerder tijdens de informele Raad in Osnabrück op 16-17 september worden vastgesteld en is nadien uitgebreid met de EU-lidstaten voorbesproken.

19/11: Schriftelijk overleg OJCS-Raad dd 30 november en 1 december 2020