Overleg met staatssecretaris Harbers in teken van EU-top

Tijdens de laatste top van Europese regeringsleiders zijn nieuwe afspraken gemaakt over de aanpak van migratie. De migratiewoordvoerders spreken op woensdag 4 juli in voorbereiding op de informele JBZ-Raad van 12 en 13 juli over de uitwerking van deze afspraken. Er zullen in Europa nieuwe gesloten opvangcentra worden opgericht om vandaaruit snelle beoordelingen van asielaanvragen uit te voeren. Er wordt ook gekeken of zulke centra zijn op te richten in Noord-Afrika. De komende periode gaat de Europese Commissie concrete voorstellen ontwikkelen. De Kamer bekijkt wat daarbij de Nederlandse inzet moet zijn.

De algemene justitieonderwerpen zullen worden behandeld middels een schriftelijk overleg. Een belangrijk onderwerp op de agenda is het recente voorstel voor een Europees bevel tot bewaring en overlegging van elektronisch bewijs in strafzaken (“e-evidence”). Een vraag is of enkel opgeslagen data of ook het onderscheppen van «real time» of zelfs ook in de toekomst te verwachten dataverkeer onder de richtlijn moet vallen. Ook de richtlijn auteursrechten in de digitale eengemaakte markt wordt besproken met de minister. Het ziet ernaar uit dat Raad, Europees Parlement en Europese Commissie hierover snel de afrondende onderhandelingen (“trilogen”) zullen inzetten waarmee een akkoord tijdens deze zittingstermijn die medio volgend jaar eindigt wellicht nog mogelijk is.

03/07: Inbreng schriftelijk overleg informele JBZ-Raad 12 en 13 juni 2018
04/07: Algemeen overleg informele JBZ-Raad 12 en 13 juni 2018