Plannen voor Europa

Dinsdag 25 september bespreken de woordvoerders Europese Zaken de planning voor het komend najaar. Er staan grote onderwerpen op de agenda, zoals de stand van zaken met betrekking tot de Brexit en de startende onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader.
Ook zal worden gesproken over de werkbezoeken die de commissie dit najaar wil afleggen in het kader van de al genoemde thema’s. Hierbij zal ook aandacht worden geschonken aan het bezoek aan de plenaire vergadering van de commissies Europese Zaken (COSAC) op 18-20 november in Wenen, Oostenrijk. Bij dit werkbezoek speelt vooral het onderwerp van de transparantie van de Europese wetgeving, een thema waar de commissie Europese Zaken actief op acteert.
De procedurevergadering Europese Zaken is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer en wordt gedeeld via het twitteraccount @Euzatweedekamer.

25/09: Procedurevergadering commissie voor Europese Zaken