Plenair debat over wijziging van de spoorwegwet

Op woensdag 3 oktober wordt een wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten plenair behandeld.

Deze wijzigingen strekken tot implementatie van het Europese Vierde Spoorwegpakket, dat uit een aantal Europese richtlijnen en verordeningen bestaat. Het Vierde Spoorwegpakket beoogt belemmeringen voor een geleidelijke openstelling van de spoorwegmarkt weg te nemen. Openbare aanbesteding moet de standaardprocedure worden voor het selecteren van spoorvervoerders in EU-lidstaten, maar nationale autoriteiten behouden onder strikte voorwaarden nog steeds de mogelijkheid om openbaredienstcontracten voor personenvervoer per spoor onderhands te gunnen.

03/10: Plenair debat Wijziging van de spoorwegwet