Raad Algemene Zaken over Brexit en MFK

De commissie Europese Zaken spreekt op donderdag 11 oktober met de minister van Buitenlandse Zaken over de agenda van de Raad Algemene Zaken (RAZ) van de week erop. De RAZ zal voor een belangrijk deel in het teken staan van het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK) en de Brexit. De RAZ zal een eerste politieke gedachtewisseling voeren over de prioriteiten en enkele uitgavencategorieën van het MFK. De inkomstenkant van de EU-meerjarenbegroting zal later dit jaar nog aan de orde komen.

Tevens spreken de ministers over de voorbereidingen op een no deal-scenario van de Brexit, dat door minister Blok op dit moment reëel wordt geacht. Deze bespreking dient mede ter voorbereiding op de Europese Top van 18 oktober.

Tot slot komt de situatie van de rechtsstaat in Hongarije en Polen aan de orde tijdens de RAZ. Er bestaan zorgen over de bescherming van de rechtsstaat, democratie en mensenrechten in beide landen. Voor wat betreft Hongarije is een officiële procedure gestart (artikel 7-procedure) die mogelijk tot conclusies en aanbevelingen zal leiden.

11/10: Algemeen overleg Raad Algemene Zaken van 16 oktober 2018