Raad Buitenlandse Zaken Handel

De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bespreekt op woensdag 31 oktober met minister Kaag de agenda van de (formele) RBZ/Handel tijdens een algemeen overleg. Tijdens de Raad op 9 november in Brussel zal naar verwachting wederom worden gesproken over de modernisering van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en de handelsbetrekkingen tussen de EU en de Verenigde Staten. Daarbij staan ook twee wetgevende dossiers op de agenda over buitenlandse directe investeringen in de EU en vrijwaringsclausules in handelsakkoorden. Ten slotte zal tijdens de Raad worden stilgestaan bij lopende handelsbesprekingen en de implementatie van handelsakkoorden.

31/10: Algemeen overleg RBZ/Handel van 9 november 2018