Raad voor Concurrentievermogen (formeel) 18 september 2020

De formele Raad voor Concurrentievermogen van 18 september 2020 zal plaatsvinden in Brussel en staat in het teken van de interne markt en industrie. Er zal worden stilgestaan bij de economische gevolgen van de COVID-19 pandemie en het economisch herstel van Europa. Op de agenda staan conclusies over de interne markt die de Raad naar verwachting zal goedkeuren voor een sterk herstel en een concurrerend en duurzaam Europa. Daarnaast zal een beleidsdebat plaatsvinden over het internationaal concurrentievermogen van de Europese industrie, mede in het licht van de EU-industriestrategie die in maart jl. door de Commissie is gepresenteerd. Tijdens de lunch zal een gedachtewisseling plaatsvinden over een toekomstgericht EU-beleid voor mkb-bedrijven. Tot slot heeft de Kamer de kabinetsappreciaties over de door de Commissie gepresenteerde Europese mkb-strategie en het actieplan voor betere implementatie en handhaving van de interne marktregels toegevoegd aan de agenda van het schriftelijk overleg van 7 september 2020.

07/09: Schriftelijk overleg Raad voor Concurrentievermogen dd 18 september 2020