Raad voor Concurrentievermogen met ministers van Onderzoek

Op 27 november vindt een informele Raad voor Concurrentievermogen plaats per videoconferentie met de ministers van onderzoek. Op de agenda staat een discussie over ‘Een nieuwe Europese Onderzoeksruimte voor onderzoek en innovatie’ zoals gepresenteerd door de Commissie in de mededeling van 30 september 2020. De discussie volgt op eerdere Raadsconclusies over de toekomst van de Europese Onderzoeksruimte. Volgens de Commissie zal de nieuwe Europese Onderzoeksruimte het onderzoeks- en innovatielandschap van Europa verbeteren, de transitie van de EU naar klimaatneutraliteit en digitaal leiderschap versnellen, het herstel van de maatschappelijke en economische schade van de COVID-19 crisis ondersteunen en de weerbaarheid van de EU versterken. Daarnaast zullen de ministers door de Commissie worden bijgepraat over onder meer de stand van zaken van de dossiers met betrekking tot onderzoek en innovatie in het komende Meerjarig Financieel Kader, waaronder het Horizon Europe pakket. Minister Van Engelshoven is namens het kabinet verantwoordelijk voor deze Raad. Het schriftelijk overleg hierover staat gepland op vrijdag 20 november 2020.

20/11: Schriftelijk overleg Raad voor Concurrentievermogen dd 27 november 2020