Rechtsstaat in de EU op de agenda

Op woensdag 16 december spreken de woordvoerders van de fracties met zowel de minister van Buitenlandse Zaken als de minister van Justitie en Veiligheid over de rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie. De commissie Europese Zaken heeft op dit thema twee rapporteurs aangesteld, de leden Bosman (VVD) en Van der Graaf (ChristenUnie). In het debat zullen de woordvoerders onder andere kunnen spreken over het rechtsstaatrapport van de Europese Commissie, het nieuwe rechtsstaatmechanisme in het Meerjarig Financieel Kader en de verdragsrechtelijke procedures met betrekking tot Polen en Hongarije. Het debat is live te volgen via de website van de Kamer.

16/12: Algemeen overleg Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de EU