Rechtsstaat en MFK op de agenda

Op dinsdag 10 september spreken de leden van de commissie Europese Zaken met minister van Buitenlandse Zaken Blok ter voorbereiding op de Raad Algemene Zaken (RAZ) die op maandag 16 september plaatsvindt in Brussel. 

Op de agenda van deze RAZ staan de onderhandelingen over het nieuwe Meerjarig Financieel Kader – de EU-meerjarenbegroting voor de periode 2021 tot en met 2027 – en de staat van de rechtsstaat binnen de Unie.

Verder zijn de antwoorden op vragen van de commissie over de agenda voor de vorige Raad Algemene Zaken van 18 juli en de Kabinetsappreciatie van 12 juni over de Commissiemededeling betreffende Brexit aan de agenda van het algemeen overleg toegevoegd. Tevens komt het wetenschappelijke factsheet over de benoeming van de president van de Europese Centrale Bank, opgesteld door prof. dr. F. Amtenbrink en dr. R. Repasi, aan de orde.

Het algemeen overleg zal live te volgen zijn via de website van de Tweede Kamer.

10/09: Algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 16 september 2019