Rondetafel over de ECB: opkoopbeleid en mandaat

In het rondetafelgesprek dat de commissie Financiën organiseert op woensdag 13 april, staat de de monetaire politiek van de Europese Centrale Bank (ECB), inclusief het huidige opkoopbeleid, centraal. In drie sessies gaan Kamerleden in gesprek met academici en vertegenwoordigers uit de bancaire- en pensioenensector. Ook zal de president van de Nederlansche Bank Klaas Knot aanschuiven. Vragen die aan bod zullen komen betreffen bijvoorbeeld de risico’s van het huidige opkoopbeleid en het mandaat van de ECB voor het opkopen van staatsleningen.

13/04: Rondetafelgesprek ECB-beleid