Schriftelijk overleg informele Landbouw- en Visserijraad

Van 23 tot 25 september 2018 vindt de informele Landbouw- en Visserijraad in Wenen plaats. Ter voorbereiding hiervan voert de commissie LNV een schriftelijk overleg met als inbrengdatum 17 september 2018 om 14:00 uur. Het is een informele raad dus er zal geen besluitvorming plaatsvinden. Echter er staan wel een paar belangrijke onderwerpen op de agenda zoals het GLB en de richtlijn inzake Oneerlijke Handelsprakijken in de voedselketen. Voor die laatste hoopt het voorzitterschap meters te maken en al snel in onderhandeling te treden met het Europees parlement. Dit zullen zij doen op basis van een compromistekst dat op ambtelijk niveau in een raadswerkgroep is vastgesteld.

17/09: Schriftelijke inbreng informele Landbouw- en Visserijraad van 23-25 september 2018