Schriftelijk overleg informele Landbouw- en Visserijraad

Op maandag 16 september leveren de leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hun input voor het schriftelijk overleg met minister Schouten over de informele Landbouw- en Visserijraad. De Raad staat in het teken van het bevorderen van duurzame landbouw door middel van koolstofvastlegging. Het Fins voorzitterschap wil ingaan op de mogelijkheden voor het vastleggen en vasthouden van koolstof voor verschillende bodemtypen en de effecten van landbouwactiviteiten op het vasthouden van koolstof in de bodem. De leden zullen de minister bevragen over de Nederlandse inzet op dit onderwerp, in het bijzonder in relatie tot het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2021-2027 en de inhoud van het Nationaal Strategisch Plan.

16/09: Schriftelijk overleg informele Landbouw- en Visserijraad