Schriftelijk overleg informele OJCS-Raad (Onderwijs)

Op woensdag 9 september leveren de leden van de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hun input voor het schriftelijke overleg met minister Van Engelshoven over de informele OJCS Raad (Onderwijs). De informele Raad zal in het teken staan van beroepsonderwijs.  COVID-19 heeft laten zien hoe belangrijk digitale mogelijkheden in het (beroeps)onderwijs zijn in tijden van crisis. De ministers zullen ervaringen uitwisselen over het gebruik van digitaal beroepsonderwijs ten tijde van de crisis. Dit zal als input dienen voor het Actieplan voor digitaal onderwijs dat later dit jaar wordt verwacht. Een ander belangrijk vraagstuk waar de leden naar verwachting vragen over zullen stellen is hoe het beroepsonderwijs beter kan reageren op veranderingen, technologisch of economisch, zodat de aansluiting bij de arbeidsmarkt telkens zo goed mogelijk kan worden gevonden.

09/09: Schriftelijk overleg OJCS-Raad