Schriftelijk overleg Informele Raad voor Concurrentievermogen

 Op donderdag 12 maart zal de commissie Economische Zaken en Klimaat een schriftelijk overleg voeren ter voorbereiding op de Informele Raad voor Concurrentievermogen. Deze bijeenkomst vindt op vrijdag 20 maart in Zagreb plaats. De informele Raad staat in het teken van interne markt en industrie. Naar verwachting staan de volgende onderwerpen op de agenda: de economische impact van het COVID19-virus en een eerste discussie over de voorstellen die de Commissie in het kader van ‘de nieuwe industriële strategie’ op dinsdag 10 maart aanstaande zal presenteren. Het gaat hierbij om een viertal voorstellen: de industriestrategie, een actieplan voor de handhaving van de interne markt, een verslag over de belemmeringen van de interne markt en een MKB-actieplan.  

12/03: Schriftelijk overleg Informele Raad voor Concurrentievermogen d.d. 20 maart 2020