Schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad

Op maandag 12 oktober leveren de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport hun input voor het schriftelijk overleg met de minister voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de Landbouw- en Visserijraad van 19 en 20 oktober. Het Duits EU-voorzitterschap zet erop in om tijdens de aankomende Raad tot een Raadspositie te komen op het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en om Raadsconclusies vast te stellen over de “Van boer tot bord”-strategie.  Naar verwachting zullen de leden de minister vragen stellen over de gepresenteerde compromisteksten voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Daarbij zal het waarschijnlijk onder andere gaan over de eco-regelingen, de regelingen voor kleine boeren en de minimum vereisten voor en aftopping van directe betalingen. Ook zullen de leden de minister bevragen over de Nederlandse inzet voor de Raadsconclusies over de “Van boer tot bord”- strategie.

12/10: Schriftelijk Overleg Landbouw- en Visserijraad dd 19-20 oktober 2020