Schriftelijk overleg Milieuraad 4 maart 2021

De vaste Kamercommissie I&W zal op donderdag 4 maart 2021 een schriftelijk overleg voeren over de Nederlandse inzet voor de Milieuraad van 18 maart a.s. Uit een concept-agenda van het Portugees EU-voorzitterschap blijkt dat de Milieuraad conclusies zal aannemen over de nieuwe EU-strategie chemische stoffen die afgelopen december is verschenen. Het gaat hier om een prioritair EU-dossier voor de Kamercommissie I&W. Ook wordt gewerkt aan de aanname van een Raadsstandpunt over het 8e Milieu Actie-programma. Verder zullen de EU-milieuministers van gedachten wisselen over het recente voorstel voor een verordening inzake (afgedankte) batterijen en over de EU-strategie klimaatadaptatie. Deze zal naar verluidt op 24 februari a.s. verschijnen.

08/03: Schriftelijk overleg EU-Gezondheidsraad dd 16 maart 2021