Schriftelijk overleg Nationaal Strategisch Plan GLB 2021-2027

Op maandag 9 september leveren de leden van de vaste commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hun input voor het schriftelijk overleg met minister Schouten over de concept-houtskoolschets SWOT voor het Nationaal Strategisch Plan, een belangrijk onderdeel van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2021-2027. De zogeheten SWOT-analyse van de huidige sterkte, zwakte, kansen en bedreigingen in de agrarische sector is een van de verplichte aspecten van het uiteindelijke Nationaal Strategisch Plan. De leden zullen de minister naar verwachting vragen stellen over de verdere totstandkoming van de SWOT-analyse, de feedback van de stakeholders en de nu nog missende elementen in de SWOT-analyse.

09/09: Schriftelijk overleg concept houtskoolschets-SWOT voor het Nationaal Strategisch Plan GLB 2021-2027