Schriftelijk overleg Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

Na afgelasting van de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid door het Oostenrijks Raadsvoorzitterschap, voeren de leden van de commissie SZW  op vrijdag 5 oktober schriftelijk overleg met de minister van SZW over de lopende EU-dossiers.

Het overleg focust op dossiers zoals de coördinatieverordeningen sociale zekerheid (“Vo 883”) en de richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven waar de Raad net voor de zomer een positie op heeft ingenomen om de eindonderhandelingen met Europees Parlement en Europese Commissie mee in te gaan. Ook het voorstel voor een Europese Arbeidsautoriteit waarover Raad en Europees Parlement nu afzonderlijk bezig zijn een positie te bepalen, staat op de rol. Tot slot staan de voorstellen voor het Europees Sociaal Fonds Plus (“ESF+”) en het Europees Globaliseringsfonds (EGF) op de agenda: de twee fondsen op SZW-terrein binnen de voorstellen voor het nieuwe Meerjarig Financieel kader 2021-2027.

05/10: Inbreng schriftelijk overleg Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 11 oktober 2018