Schriftelijke overleg kabinetsappreciatie EU-Gezondheidsunie

In november presenteerde de Europese Commissie een pakket van vier voorstellen voor de EU-Gezondheidsunie, waaronder één beleidsvoorstel en drie wetgevende voorstellen voor de versterking van het Europees Geneesmiddelenbureau, de versterking van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en –beheersing, en de verordening voor ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen. Inmiddels hebben de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport ook de kabinetsappreciatie over deze voorstellen ontvangen. In het schriftelijk overleg met de minister op woensdag 24 februari zullen de leden waarschijnlijk dan ook vragen stellen over de Nederlandse inzet voor de onderhandelingen in Brussel.

24/02: Schriftelijke overleg EU-Gezondheidsunie