Staat van de Europese Unie 2019

Op donderdag 7 februari 2019 vindt het jaarlijkse debat met de fractiewoordvoerders Europese Zaken en minister-president Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Blok plaats over de kabinetsnota over de Staat van de Europese Unie 2019. In deze nota legt het kabinet de visie op de Europese Unie neer voor het komend jaar.

Bijzonderheid aan dit debat is dat er ook diverse Nederlandse leden van het Europees Parlement zullen deelnemen aan het debat. De verwachting is dat in het debat tevens over Europese actualiteiten zal worden gesproken, bijvoorbeeld over de onderhandelingen over de Brexit en het voorstel voor een nieuw Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (de nieuwe EU-meerjarenbegroting). Het debat zal live worden uitgezonden op de website van de Tweede Kamer.

07/02: Plenair debat Staat van de Europese Unie 2019