Strategische Agenda 2019-2024 besproken

Op donderdag 9 mei 2019 vindt een informele bijeenkomst van de Europese Raad (ER) plaats in Sibiu, Roemenië. Namens het kabinet zal minister-president Rutte deelnemen aan dit topberaad. In de Tweede Kamer wordt deze informele Europese Raad voorbesproken door de woordvoerders Europese Zaken door middel van een plenair debat met minister-president Rutte.

Tijdens de informele Europese Raad in Sibiu zal van gedachten worden gewisseld over de koers van de EU voor de komende jaren. De discussie over de toekomst van de EU vindt zijn weerslag in een zogenaamde Strategische Agenda 2019-2024.

Het kabinet heeft haar inzet met vijf prioriteiten voor de EU voor de komende jaren bekend gemaakt in de Kamerbrief voor de Staat van de Europese Unie 2019. Deze vijf prioriteiten van het kabinet voor de komende jaren zijn: 1) migratie, 2) veiligheid, 3) een sterke en duurzame economie die bescherming biedt, 4) klimaat en ten slotte 5) een EU die Europese waarden en belangen in het buitenland veiligstelt.

25/04: Plenair debat over de informele Europese Raad dd 9 mei 2019