Subsidiariteit besproken

Op woensdag 15 mei bespreken de woordvoerders Europese Zaken de agenda van de Raad Algemene Zaken op 21 mei aanstaande voor met de minister van Buitenlandse Zaken Blok. Op de agenda staat onder meer de stand van zaken in de onderhandelingen over de nieuwe EU-begroting, het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027. 
Naast de agenda van de Raad Algemene Zaken zullen de woordvoerders spreken over het onderwerp ‘subsidiariteit’. Dit naar aanleiding van de ontvangen kabinetsreactie op de Mededeling betreffende de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid bij de beleidsvorming van de EU.

15/05: Algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 21 mei