Technische briefing Europese vredesfaciliteit

Op dinsdag 30 oktober 2018 ontvangen de commissies voor Buitenlandse Zaken en Defensie een technische briefing van de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) over het voorstel van de Hoge Vertegenwoordiger tot oprichting van een Europese vredesfaciliteit. Dit voorstel betreft de oprichting van een nieuw fonds ter waarde van €10,5 miljard voor de periode 2021-2027, buiten de EU-begroting, ter financiering van operationele acties in het kader van het GBVB die gevolgen hebben op militair of defensiegebied. De doelstelling van de faciliteit is de EU beter in staat te stellen vrede te handhaven, conflicten te voorkomen en internationale veiligheid te versterken.

De technische briefing vindt plaats op verzoek van de leden van de commissie voor Buitenlandse Zaken, die de verkregen informatie zullen gebruiken voor het algemeen overleg over de Raad Buitenlandse Zaken op 13 november 2018.

30/10: Technische briefing Europese vredesfaciliteit