Technische briefing over Europees Defensiefonds

Op dinsdag 16 oktober 2018 ontvangt de commissie voor Defensie een technische briefing van de ministeries van Defensie en Economische Zaken over het voorstel van de Europese Commissie tot oprichting van een Europees Defensiefonds (EDF). Dit voorstel maakt deel uit van het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK), de Europese begroting voor 2021-2027, en betreft de instelling van een fonds, ter waarde van €13 miljard, voor de financiering van gezamenlijk defensieonderzoek en de gezamenlijke ontwikkeling van defensiecapaciteiten.

De technische briefing vindt plaats op verzoek van de leden van de commissie voor Defensie, die de verkregen informatie zullen gebruiken voor een feitelijke vragenronde op 24 oktober 2018 en het algemeen overleg EU-defensieraad op 15 november 2018. Ook is de commissie voornemens om in de eerste helft van 2019 een werkbezoek te brengen aan Brussel, en daarbij in het bijzonder stil te staan bij de ervaringen die zijn opgedaan met huidige EDF. Deze ervaringen worden namelijk gebruikt bij de vormgeving van het nieuwe EDF.

De technische briefing is openbaar en live te volgen via de website van de Tweede Kamer.

16/10: Technische briefing oprichting Europees Defensiefonds