Technische briefing over voorbereiding op Brexit

Op donderdag 11 oktober ontvangt de commissie Europese Zaken een technische briefing over de Nederlandse voorbereidingen op de Brexit. Met name het ‘no deal’-scenario, waarbij de grootste gevolgen te verwachten zijn, zal daarbij aan de orde komen. De briefing heeft een besloten karakter en wordt verzorgd door ir. M.L.A. (Marlouke) Durville, Programmadirecteur Coördinatie-eenheid Contingency/Preparedness Brexit bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Eerder maakte het kabinet bekend dat er extra douaniers, inspecteurs en dierenartsen worden aangesteld om de inspecties en controles uit te kunnen voeren als gevolg van de Brexit. De Brexit vindt plaats op 30 maart 2019. Er wordt momenteel nog onderhandeld tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk over een uittredingsovereenkomst.

11/10: Technische briefing voorbereiding op Brexit