Terugblik debat Staat van de Europese Unie 2019

Op donderdag 7 februari 2019 heeft het jaarlijkse debat plaatsgevonden over de Staat van de Europese Unie, de kabinetsnota over het Nederlandse beleid in en met betrekking tot de EU.  In het debat deelden woordvoerders Europese Zaken  visies over onder andere de migratieaanpak, een veilig Europa, klimaatbeleid en de positie van Nederland in een veranderende Europese Unie. Aan dit debat namen ook de Nederlandse leden van het Europees Parlement deel, waardoor er een debat met zowel de Haagse als de Brusselse invalshoeken ontstond. Namens het kabinet namen minister-president Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Blok deel.

Volgens minister-president Rutte zijn er vijf prioriteiten die in het debat over de toekomst van de Europese Unie naar voren komen. Hieronder bijvoorbeeld de aanpak van migratie, het waarborgen van de algemene veiligheid in Europa en de behoefte voor een beschermende sterke en duurzame economie. Ook was een terugkerend thema in het debat over de Staat van de Unie een effectief klimaatbeleid met de focus op nieuwe doelen voor 2030 en 2050. Tot slot werd gesproken over het veiligstellen van de waarden en belangen van de Europese Unie, en de positie van de Europese Unie in de internationale betrekkingen.

Naast de prioriteiten van het kabinet zijn er meerdere belangrijke onderwerpen aangekaart door de woordvoerders,  zoals het houden aan de begrotingsregels door alle Europese landen, vooral met betrekking tot Italië. Ook de ontwikkelingen met betrekking tot de rechtsstaat in de EU-lidstaten kwam meerdere malen ter sprake. Dit thema is door de commissie Europese Zaken aangemerkt als een prioriteit voor 2019.

Het debat over de Staat van de Europese Unie is terug te kijken op https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/staat-van-de-europese-unie-2.