Volgende nieuwsbrief na kerstreces

De volgende editie van de EU-nieuwsbrief verschijnt na het kerst- en nieuwjaarsreces op maandag 11 januari 2021. De EU-staf wenst alle abonnees fijne feestdagen en een prettig reces!