Voorbereiding OJCS-Raad

Op 21 en 22 januari a.s. zal de eerste informele Raad voor EU-Ministers van Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport (OJCS) onder het Portugese EU Voorzitterschap (1 januari-30 juni 2021) plaatsvinden.  Hierover zal op donderdag 14 januari in de Kamer een schriftelijk overleg worden gehouden. Wegens de coronapandemie zal deze ministeriële bijeenkomst in digitale vorm plaatsvinden. Hoewel de agenda voor deze Raad op het moment van schrijven nog niet bekend is, heeft het Portugese Voorzitterschap wel al te kennen gegeven de komende maanden aandacht te zullen besteden aan thema’s als een leven lang leren, wederzijdse erkenningen van kwalificaties en vaardigheden (ter bevordering van arbeidsmobiliteit), innovatieve onderwijsmethodes, inclusiviteit en burgerschap.

14/01: Schriftelijk overleg informele OJCS-Raad dd 21-22 januari 2021