Voortzetting initiatiefvoorstel Jetten/Verhoeven over EU-lidmaatschap in de Grondwet

Op 9 december 2020 sprak de Kamer over het wetsvoorstel van de leden Jetten en Verhoven (D66), waarmee zij het Nederlandse lidmaatschap van de EU willen vastleggen in de Grondwet. Met deze wijziging verandert het proces waarmee Nederland uit de Unie zou kunnen treden; daarvoor is dan een grondwetswijziging in twee lezingen nodig en een tweederde meerderheid in het parlement. Tijdens deze eerste inbreng waren sommige woordvoerders kritisch over het voorstel, en vroegen zij zich af wat het voorstel in de praktijk behelst. Andere woordvoerders waren positief, maar hadden nog wel een aantal vragen.

Tijdens deze voortzetting gaan de initiatiefnemers van het voorstel Jetten en Verhoeven in op de eerder gestelde vragen van de woordvoerders.

DATUM NOG NIET BEKEND